Starptautiskas šķīrējtiesas
Reglamenta pielikums Nr.1


Starptautiskas šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksts

(skata lietas kā vienpersoniski, tā arī sastāvā)

1. Ieva RAMIŅA - zvērināta advokāte, Zirgu ielā 3, Rīgā, LV-1050, tālr. 67228980.

2. Osvalds SVILĀNS - zvērināts advokāts, Blaumaņa ielā 21-1, Rīgā, LV-1011, tālr. 67289941.

3. Guna VARSLAVĀNE - zvērināta advokāte, Miera ielā 5, Rīgā, LV-1001, tālr. 67372321.

4. Dagnija GRAUDIŅA - zvērināta advokāte, Stabu iela 18, Rīgā, LV-1011, tālr. 67271156.

5. Edijs BLAUS - zvērināts advokāts, Stabu iela 58, Rīgā, LV-1011, tālr. 29209433.

6. Juris MOČUĻSKIS - zvērināts advokāts, Vaļņu iela 47, Rīgā, LV-1050, tālr. 67214590.

7. Kaija BALODE - juriste, tālr. 29223123.

8. Gunta GINTERE - zvērināta advokāte, Lāčplēša iela 6-19, Sigulda, LV-2150, Rīga, tālr. 67243946, 29507700.

9. Ineta MALAHOVSKA - juriste SIA “Juridiskais birojs “RESPONDERE””, Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, LV-1010, tālr. 67078349.

10. Inta BLAUA - juriste AS „Latvijas valsts meži”, tālr. 28633323

11. Jolanta DINSBERGA Rīgas Stradiņa universitātes, Ekonomikas un Kultūras augstskolas, Biznesa vadības koledžas un Alberta koledžas lektore, SIA "Juridiskais birojs - EIF" juridiskās daļas vadītāja, tālr. 29468843

12. Askolds LORENCS - jurists, SIA "ALDO Grupa" Valdes loceklis, tālr. 29103396

13. Linda DIORO - juriste, SIA "SENTIDO" Valdes priekšsēdētāja, tālr. 27429999

* Šķīrējtiesnešu saraksts var tikt papildināts un mainīts.