Kas ir Starptautiska šķīrējtiesa ?  


    Šobrīd, kad Latvijas Republikā valsts rajonu un apgabalu tiesas ir pārslogotas, kā rezultātā lietu izskatīšana šajās tiesās ievelkas ne tikai mēnešu, bet pat vairāku gadu garumā, radot uzņēmējiem papildus zaudējumus, ļoti aktuāla kļūst iespēja civiltiesiskos strīdus izskatīt šķīrējtiesās saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu, kā arī šķīrējtiesas reglamentu.

       Būtiskākā atšķirība lietu izskatīšanā starp valsts rajonu un apgabalu tiesām un šķīrējtiesu ir civiltiesisko strīdu izskatīšanas ātrums. Šķīrējtiesā celtās prasības ar spriedumu vai lēmumu tiek izskatītas ne ilgāk kā dažu mēnešu laikā. Šķīrējtiesas process ir konfidenciāls, tās spriedums nav pārsūdzams, t.i. stājas likumīgā spēkā tā pasludināšanas brīdī.


     Starptautiska šķīrējtiesa ir pastāvīga šķīrējtiesa, kuras dibinātājs ir BIEDRĪBA "RESPONDERE", vienotais reģistrācijas numurs: 5000823481, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 19, Rīga, LV-1010, un kura darbojas saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu, šīs šķīrējtiesas reglamentu un pušu vienošanos.


Šķīrējtiesas nosaukuma tulkojums angļu valodā - International Arbitration Court,
Šķīrējtiesas nosaukuma tulkojums vācu valodā - Internationales Shiedsgericht,
Šķīrējtiesas nosaukuma tulkojums krievu valodā - Международний третейский суд.