Starptautiskas šķīrējtiesas

reglamenta pielikums Nr.3

Šķīrējtiesas klauzulas paraugteksts(*):

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Starptautiskajā šķīrējtiesā, Kr.Valdemāra 33-7, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.

Puses var papildināt šķīrējtiesas klauzulu, pievienojot tai:
1) šķīrējtiesnešu skaits _________ (viens vai trīs);
2) šķīrējtiesas valoda ___________;
3) šķīrējtiesas procesa vieta _____________.

(*) Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir tikai rekomendējošs raksturs.