Starptautiskas šķīrējtiesas

reglamenta pielikums Nr.3

Šķīrējtiesas klauzulas paraugteksts(*):

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Starptautiskajā šķīrējtiesā, Pulkveža Brieža ielā 19, Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu.

Puses var papildināt šķīrējtiesas klauzulu, pievienojot tai:
1) šķīrējtiesnešu skaits _________ (viens vai trīs);
2) šķīrējtiesas valoda ___________;
3) šķīrējtiesas procesa vieta _____________.

(*) Šķīrējtiesas klauzulas paraugtekstam ir tikai rekomendējošs raksturs.